Matka Boża Nieustającej Pomocy

Matka Boża Nieustającej Pomocy

środa, 27 stycznia 2016

Wyprawa rycerzy MBNP w skrócie

9 dni
~ 9.000  km
9  państw  Europy
90  godzin  jazdy  samochodem
9 najbardziej znanych Sanktuariów w Europie:
Sanktuarium  Matki  Bożej  Licheńskiej  w  Licheniu
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
Sanktuarium  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Szczecinie
Sanktuarium  Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w  Rzymie 
 Sanktuarium  Świętego  Michała  Archanioła w Gargano
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach 
Bazylika   Świętego   Franciszka   w    Asyżu  
Sanktuarium  Matki   Bożej Fatimskiej
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes
S z c z e c i n, Licheń Stary
C z ę s t o c h o w a
G  a  r g  a n  o
 P o m p e j e
Lourdes
 Fatima 
Rzym 
Asyż 
...
..
.
 

sobota, 2 stycznia 2016

II wyprawa rycerzy MBNP - "Malta i Gozo"

Z uwagi na warunki atmosferyczne musieliśmy chwilowo przerwać prace przy pojeździe, którym pojedziemy do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie
Czekamy na poprawę pogody i działamy dalej...

Tymczasem polecieliśmy wysławiać Matkę Bożą Nieustającej Pomocy na Maltę i Gozo. 
Oczywiście odwiedziliśmy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny z Ta'Pinu, gdzie wielu wiernych otrzymało cudowne łaski uzdrawiające. 

Pozostawione po cudownych uzdrowieniach kule i gorsety robią wrażenie...


I jeszcze coś w naszym stylu :)